2021 PTP Christmas Dance Social

 •  
 •  
 •  
 • Christmas Story Ralphie (Bunny Bill)
  Christmas Story Ralphie (Bunny Bill)  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Singing and dancing Marlene!
  Singing and dancing Marlene!  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Getting a little (Fancy Like)
  Getting a little (Fancy Like)  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Cindy & Teddy
  Cindy & Teddy